Flying with Dreams Chen Kezhi / 110cm×130cm Day to Display Buddha Ciren Duoji / 122cm×180cm Getting Ready at Any Time Feng Jiali / 140cm×90cm A Fisherman's Song Cui Zimo / 130cm×300cm Looking at the Sea Gao Dagang / 122.5cm×244.5cm Light and Peace of the World Passed by the Holy Fire Gao Eryi / 120cm×160cm Flying Gong Lilong / 120cm×120cm Passion Guang Tingbo, Liu Jianying / 170cm×150cm Mounting Dragon Hou Yaozhou / 180cm×120cm Turning Hu Haibo / 140cm×140cm Fire Dragon Huang Tao / 180cm×165cm Geminated Flowers Huang Ying / 180cm×200cm Never Give Up in 2008 Jiang Xiaolin , Cheng Anzhong / 120cm×160cm Clear Spring in Green Galley Li Tianxiang / 100cm×100cm Field Li Tianyuan / 145cm×220cm Friendliness Starting from Here Li Zhenyong / 120cm×180cm Martial Arts All over China Liu Jun / 110cm×150cm Holy Fire on the Summit of the World Liu Yaming / 220cm×280cm Untitled Ping Chuan / 190cm×190cm Works in 2007 (No.34) Shen Weiguang / 260.5cm×175cm Untitled Shi Hu / 156cm×231cm The Land Life Song Ke / 161.5cm×130cm Forerunner of Chinese Olympics—Zhang Boling Sun Jianping / 210cm×180cm Summer of Yunnan Tan Difu / 66cm×100cm Dreams Passed on Teng Tiejun / 120cm×120cm Spring Wind Wang Keju / 100cm×120cm Blooming 2008 Wang Lijun , Guo Zhihong / 190cm×60cm×5 Day to Bid for Olympics Wu Yunhua / 165cm×155cm Swimmer Xu Jian / 140cm×110.5cm Fountain Xu Xiaoyan / 155cm×193cm One Dream You Jian , Chen Ming / 154cm×120cm Series 2 for the Ships’ Homestead Zhang Chongqing / 100cm×100cm Good Wishes Zhao Xiwei / 162cm×130cm Mount Everest Zhao Youping / 100cm×100cm Beautiful Dreams Zheng Yi / 130cm×160cm Starting to Fly Zhou Wufa / 130.5cm×130.5cm
Loading
Please wait...